Ders Sunumu

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı EDT5104 Çoklu Ortam Tasarımı Dersi “Web 2.0 Araçlarıyla Çoklu Ortam Uygulamaları (Sunum, Anket, Dijital Panolar, İşbirlikçi Uygulamalar, İçerik ve Öğrenme Yönetim Sistemleri) ” konusu kapsamında derste yapmış olduğumuz sunumun linkine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Link

EG-10

21.yüzyılda eğitimin temel odak noktası; okuma yazma ve aritmetik değil, iletişim, yüksek derecede nitelikli problem çözme becerisi, bilimsel ve teknolojik okur yazarlık olacağına göre, bu özelliklerin eğitim politikalarına ve programlarına yansıması gerekmektedir. Bu gereklerin sınıf içine yansımasını değerlendiren Bursalıoğlu (1996) öğrencinin mükemmeliyetine öğrenmesi veya öğrendiklerini ne zaman ve nasıl kullanması gerektiğini bilmesi midir?’” yoksa ‘eleştirici ve değerlendirici bir düşünce sistemi geliştirmesi midi?” soruların] öğrencinin bir karar sorunu karşısında kaldığı vakit en uygun çözümü bulma ve uygulama yeterliği kazanmış olmasının öğrencinin mükemmelliği anlamına geldiğini belirtmektedir. Okumaya devam et

Gönderi 10: KUAN TZU

EG-9

Yoksul aileler genelikle kız çocukları yerine oğullarını okula gönderiyor – Sung Thi Kim’e göre, okula erişimi eşitlemek, yoksulluktan çıkış merdiveni oluyor…

Vietnam’da bir köyde büyüyen Sung Thi Kim, yoksulluktan kurtulmak istediğini biliyordu. Fakat, eğitimin daha iyi bir yaşama götüren yol olduğu konusunda onu etkileyen Nguyen Thi Hoai Thu adlı öğretmenle tanışıncaya kadar bunun nasıl yapılacağı konusunda bir fikri yoktu. “Küçükken büyüdüğümde bir öğretmen olup ailemi yoksulluktan kurtarmayı ve benimle gurur duymalarını sağlamayı hayal ederdim” diyen Kim, “Bayan Nguyen Thi Hoai Thu, öğretmen olmam konusunda beni her zaman cesaretlendirdi. Daha fazla çalışmam, ülkeme ve köyüme katkıda bulunan iyi bir vatandaş olmam konusunda ilham verdi. Onun desteğiyle hayalim gerçeğe dönüştü” diye anlatıyor. Okumaya devam et

Gönderi 9: Eğitim, meyvenin kendisi değil, bilgi ağacından meyve toplamaya yarayan bir merdivendir.

EG-8

Eğitim ve öğretim birlikte çok kullanılan iki kavram olmasına rağmen, insanlar eğitim ve öğretimin farkını tam olarak kavrayamamakta, çoğu zaman bu iki kavramı birbiriyle karıştırmakta ve hatta bu iki kavramın birbiriyle aynı olduğunu sanmaktadır. Aradaki farkların bilinmesi ve kavram karmaşasının ortadan kalkması için öncelikle eğitim ve öğretim kavramlarının tanım ve içeriklerinin bilinmesi gerekir. Okumaya devam et

Gönderi 8: Öğretim sınıfta biter, fakat eğitim ancak hayatla beraber sona erer.

EG-7

5 Haziran 2008 tarihli Radikal Gazetesi‟nde “Şili’de eğitim reformu
isyanı” başlığını taşıyan ilginç, çarpıcı, öğretici bir haber vardı. Öğrenciler ve öğretmenler Pinochet dönemindeki eğitim sisteminin değişmesini istiyorlardı.
Şili‟deki insanlar için “eğitimde reform” yaşamsal bir noktaya gelmiş ve artık
itiraz ediyorlardı. Türkiye‟deki eğitim sistemi de tıkanmış durumda.
Uygulanan eğitim çocuklarımıza düşünme, algılama ve problem çözme
yetkinliği kazandıramıyor. Okumaya devam et

Gönderi 7: Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır.

EG-6

Bir tay doğar doğmaz yürümeyi öğreniyor. Bir balık dünyaya geldiğinde kendi kendini besleyebiliyor. Bir ağaç da herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan filizleniyor ve büyüyor. İnsan doğduktan yıllar sonra bile kendi kendine yaşayamıyor. On beş ila yirmi yıl kadar bağımlı kalıyor. Aile desteği olmadan hayatta kalması bile mümkün olmuyor. Bunun temel nedeni ne olabilir? Neden diğer canlılar gibi hemen hayata katılmıyoruz? Yazının başlığından öngöreceğiniz gibi, eğitim bunun yanıtıdır. Eğitim görmekteyiz. Öğrenmek için genç kalıyoruz. Okumaya devam et

Gönderi 6: Eğitim görmüş bir kimsede ilk göze çarpan şey, kafasının metodlu çalışmasıdır.

EG-5

Eğitim doğumdan ölüme kadar süren, aileden başlayarak okul ve sonrasında kültürel, sosyal boyutlarıyla tüm yaşamımızda birlikte olduğumuz bir kavramdır. Kısaca “Eğitim yaşamın ta kendisidir” de diyebiliriz. Kişinin gelişmesi, tecrübe sahibi olması ya da tekamül etmesi gibi olgular eğitimin amacıdır. Daha da açarsak, düşünce ve davranış şekillerini değiştiren, geliştiren bir süreçtir. İnsanı daha iyiye, daha güzele, daha yararlıya ulaştıran bir yaşama sanatıdır eğitim. Okumaya devam et

Gönderi 5: Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.

EG-4

Geleneksel ezbere dayalı eğitim sisteminde öğretmenler genellikle bilgiyi aktaran konumundaydılar. Çocukluğumda okula dair en çok hatırladığım detaylar sürekli olarak yazı yazmaktı. Öğretmen kelime kelime, noktalama işaretlerine kadar söyler, bizde defterimize yazardık. Şimdiki zamanla kıyaslayınca bunun verimsiz, aslında öğrenciye pek birşey katmayan bir ders etkinliği olduğunu düşünüyorum. Okumaya devam et

Gönderi 4: Eğitim kafayı geliştirmek demektir, belleği doldurmak değil.

Gönderi 3: Bilişimsel Düşünme Eğitimi Nedir?

EG-3.png

Bilişimsel Düşünme Eğitimi Nedir?

Dijital yerliler olan çocuklarımızı dijital becerilerle donatarak yetiştiriyor, onları geleceğin dünyasına bugünden hazırlıyoruz.

Çağımızda Bilişimsel Düşünme Yöntemi (ComputationalThinking) sadece bilgisayar mühendislerinin değil tüm bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri çözme yeteneklerini geliştirmelerinde etkin rol oynamaktadır. Her yeni çağın beraberinde getirdiği farklı problemler vardır ve bu problemleri çözmek adına farklı çözüm teknikleri üretilmektedir. Bu nedenle, dijital yerliler olarak adlandırdığımız çağımızın çocuklarını geleceğe hazırlarken rehberlik görevi edinen öğretmenlerin yeni öğrenme teknikleri geliştirmesi gerekir.

Bilişimsel Düşünme Yöntemi ise problem çözmeyi, eleştirel düşünmeyi ve insan-bilgisayar etkileşimi arasındaki ilişkiyi anlamayı hedefleyen çalışmaların bütünü olarak düşünülebilir. Bilişimsel düşünme becerisine sahip olan bir birey;

Okumaya devam et